KOREAN ENGLISH
Search
The only
Website for
eavaluating
the stock
of Korea’s
The only
Website for
eavaluating
the stock
of Korea’s
The Richest in Korea
100 Korea millonaire
50 women millonaire
Billonaire in Korea
Infancy millonaire
Other
KOREA'S 100 RICHEST
KOREA'S 50 WOMEN RICHEST
23, MAY, 2019
1
 KIM, DONG-JIN
2
 AN, SUNG-WHAN
3
 KIM, JIN-SOO
4
 
5
 
6
 PYO, IN-SIK
7
 JANG, KI-YUNG
8
 KIM, SANG-BONG
9
 KIM, JONG-WON
10
 NHO, KWANG
11
 KIM, KWON-JIN
12
 AHN, BUM-MO
13
 KIM, KYUNG-TAE
14
 LEE, KI-SUB
15
 SONG, MI-JIN
16
 ALBERT, MOON-JIN
17
 AN, JEUNG-HO
18
 KIM, JONG-WOO
19
 YEO, KYUNG-MOK
20
 YOON, JEONG-TAEK
21
 HWANG, SUN-WOOK
22
 PARK, SANG-WOO
23
 CHOI, WON-SEOG
24
 YOON, CHI-WANG
25
 CHO, SANG-RAE
26
 LEE, GEUN-YONG
27
 LEE, WOO-YUNG
28
 KIM, HAE-JIN
29
 CHOI, WAN-KYU
30
 KIM, HYEONG-CHEOL
31
 LIM, KOOK-JIN
32
 KIM, HOI-YUL
33
 JANG, JONG-WUK
34
 KIM, WOO-SUP
35
 JANG, YOUNG-MIN
36
 SUNG, DO-KYUNG
37
 SONG, JONG-SOON
38
 SONG, MUN-GI
39
 KIM, JIN-SEOK
40
 KIM, MYUNG-SOOK
41
 KIM, SANG-YOUN
42
 LEE, SANG-BUM
43
 KIM, MIN-YOUNG
44
 SHIN, YOUNG-KEE
45
 HYUN, SEO-YONG
46
 YOON, KYOUNG-DUK
47
 JANG, DOK-SOO
48
 CHOI, SEONG-GEUN
49
 KOH, HOON
50
 SONG, DONG-HO
51
 KIM, DONG-JIN
52
 AN, SE-HWAN
53
 JEON, YEONG-U
54
 RYU, BENG-SO
55
 AN, HO-JOONG
56
 HWANG, HO-CHUL
57
 PARK, YOUNG-HWAN
58
 SHIN, DONG-JIK
59
 SONG, KI-YOUNG
60
 KIM, GUK-HYANG
61
 SONG, SUNG-GEUN
62
 CHOI, BAIK-JUN
63
 PARK, CHAN-HAE
64
 KIM, JONG-HYUN
65
 PARK, IN-CHEOL
66
 
67
 AN, YUN-TAE
68
 KIM, KAB-SIG
69
 KIM, RENO
70
 YOU, SEUNG-KWON
71
 LEE, YOUNG-SEB
72
 SON, YOUNG-JUNE
73
 SOHN, MI-JIN
74
 LEE, GYU-HYEONG
75
 KIM, YONG
76
 
77
 YU, JAE-YONG
78
 YU, USTINA
79
 LEE, SUN-HYOO
80
 PARK, YOUNG-CHUL
81
 PARK, IN-CHUL
82
 CHAI, IL
83
 LEE, YOUNG-TAE
84
 CHOI, SOON
85
 MOON, KYUNG-AHN
86
 JEONG, HYE-GWANG
87
 
88
 CHOI, BYEONG-CHAE
89
 MOON, HAE-RAN
90
 LEE, YOUNG-SUB
91
 IM, KYUNG-HWAN
92
 CHA, JAE-YOUNG
93
 HWANG, YONG-JAE
94
 KIM, BOK-NAM
95
 AN, SEONG-EUN
96
 AN, HUI-GEUN
97
 KIM, HO-JEONG
98
 KIM, JONG-MOON
99
 LEE, JAE-WON
100
 CHO, YUN-JUNG
Who is the richest people in Korea?
If you want to search the list,
[new] 2009 Korea's Richest Families
The rank of Korea's high dividend ..
[new] The year of 2007, korea rich..
[new] Who are the Korea richest
[new] 2007 SEP: Korea richest 200
[new] Never heard World's Billiona..
Where to go Chang's fund 2007...
Non stop running CHUNG's wealth...
Lee Myung-Hee, outstanding top...
23, MAY, 2019
1
LEE, KUN-HEE
2
LEE, JAE-YONG
3
SUH, KYUNG-BAE
4
CHUNG, MONG-KOO
5
CHEY, TAE-WON
6
SEO, JEONG-JIN
7
BANG, JUN-HYEOK
8
HONG, RA-HEE
9
CHUNG, EUI-SUN
10
KOO, KWANG-MO
11
LEE, SEO-HYUN
12
LEE, BOO-JIN
13
KIM, BEOM-SU
14
LIM, SUNG-KI
15
CHO, JUNG-HO
16
LEE, JAY-HYUN
17
CHUNG, MONG-JUN
18
KIM, TAEK-JIN
19
LEE, MYUNG-HEE
20
CHEY, KI-WON
21
CHUNG, YONG-JIN
22
SHIN, DONG-BIN
23
KOO, BON-JOON
24
KIM, DAE-IL
25
SHIN, DONG-GUK
26
KIM, NAM-KOO
27
HUH, JAE-MYOUNG
28
HAM, YOUNG-JUN
29
LEE, HAI-JIN
30
CHUNG, YOO-KYUNG
31
HONG, SEOK-JOH
32
LEE, JOON-HO
33
LEE, HAK-SOO
34
KIM, CHANG-SOO
35
CHO, YANG-RAI
36
CHUNG, MONG-YOON
37
GU, BON-HAK
38
KOO, BON-SIK
39
KIM, GA-RHAM
40
JEONG, YONG-JI
41
KIM, YOUNG-SHIK
42
CHUNG, MONG-JIN
43
HUH, CHANG-SOO
44
JUNG, JI-SUN
45
LEE, HO-JIN
46
LEE, WHA-KYOUNG
47
CHO, YANG-HO
48
JUNG, HYUN-HO
49
KIM, SEUNG-YOUN
50
KOO, BON-NEUNG
51
LEE,SANG-HOON
52
KIM, NAM-HO
53
CHO, HYUN-BUM 
54
55
CHANG, HYUNG-CHIN
56
CHO, HYUN-JOON
57
CHEY, JAE-WON
58
KIM, SUK-SOO
59
CHUNG, JONG-MIN
60
KOO, YEON-KYUNG
61
CHUNG, MONG-GYU
62
KIM, SANG-HUN
63
KIM, SUN-YOUNG
64
YANG, YONG-JIN
65
KIM, JUN-KI
66
CHUNG, MONG-ICK
67
PARK, KWAN-HO
68
CHO, HYUN-SHICK
69
KIM, CHEOL-WOONG
70
TAM, CHUL-KON
71
CHO, CHANG-GEUL
72
LEE, CHAE-YOON
73
JIN, YANG-GON
74
PARK, CHUL-WAN
75
JUNG, KYO-SUN
76
RHEE, JANG-HAN
77
CHO, SUCK-RAI
78
KIM, HO-YOUN
79
KIM, IN-JU
80
CHUNG, JI-WAN
81
KIM, HONG-KOOK
82
SHIN, KYUK-HO
83
CHUNG, SUNG-YI
84
YOON, SUK-MYNN
85
LEE, SANG-RYUL
86
GU, BON-JIN
87
NAM, SEUNG-WOO
88
ANN, SUNG-HO
89
JUNG, GI-SEON
90
LEE, SANG-KEUN
91
HUH, JIN-SOO
92
HUH, YONG-SOO
93
KIM, JONG-HEE
94
CHO, HYUN-SANG
95
KIM, KEE-BYUNG
96
YOO, JUN-WON
97
CHANG, SAE-JUN
98
HAN, SEUNG-SOO
99
KANG, BYUNG-JOONG
100
KIM, WON-U